O udruzi

Povijest udruge

Udruga za kreativni socijalni rad je nevladina neprofitna udruga osnovana 1998. godine s ciljem osmišljavanja i provedbe preventivnih i kurativnih programa u svim područjima socijalnog rada te provođenja aktivnosti sa svim skupinama društva koje su u stanju potrebe.
U vrlo kratkom periodu nakon osnivanja Udruge njezini osnivači zaposleni su u različitim državnim i nevladinim institucijama što je neposredno utjecalo na funkcioniranje Udruge. U prvih sedam godina Udruga za kreativni socijalni rad je postojala ali uslijed navedenih razloga nije istinski zaživjela.
U svibnju 2005. godine skupina mladih stručnjaka, prvenstveno socijalnih radnika s višegodišnjim iskustvom rada u organizacijama civilnog društva, odlučila je ponovno pokrenuti rad Udruge za kreativni socijalni rad, prije svega zbog prepoznate potrebe za aktivnijim angažmanom socijalnih radnika u lokalnoj zajednici kao i zbog otvaranja mogućnosti za slobodno djelovanje kroz kvalitetno utemeljene projekte i programe koji će biti od koristi za zajednicu i društvo.

Osnovni ciljevi udruge

• pružanje psihosocijalne pomoći i podrške zainteresiranim skupinama društva s ciljem razvijanja pozitivnih potencijala pojedinca, grupe i zajednice,
• educiranje, organiziranje i mobiliziranje građana na rješavanju problema u zajednici,
• rad na podizanju kvalitete življenja kroz kontinuirano osmišljavanje i implementaciju različitih programa i projekata namijenjenih korisnicima,
• prevencija ovisnosti i ukazivanje zdravog načina života kroz edukacije i aktivno djelovanje u stručnom pomaganju ovisnicima u postizanju trajne apstinencije.

Aktivnosti

U svrhu ostvarenja osnovnih ciljeva Udruga obavlja sljedeće aktivnosti:
• planiranje i osmišljavanje rada Udruge kroz analizu problema i procjenjivanje potreba,
• provođenje programa psiho-socijalne pomoći i podrške s različitim skupinama korisnika,
• provođenje programa prevencije društveno nepoželjnih ponašanja kod djece i mladih kroz afirmaciju pozitivnih oblika ponašanja i vrijednosti svakog pojedinca,
• poticanje razvoja programa za djecu i mlade na lokalnoj razini (klubovi za djecu i mlade) radi razvijanja lokalne zajednice i poticanja aktivne uloge mladih u društvu,
• pružanje i organiziranje različitih vrsta radionica,
• pružanje stručne pomoći obiteljima ovisnika, nastavak liječenja i pružanje stručne podrške pri resocijalizaciji ovisnika a sve u svrhu smanjenja fenomena ovisnosti na našim prostorima,
• organiziranje javnih nastupa, tribina, okruglih stolova, radionica i seminara radi razmatranja aktualnih tema vezanih uz rad i djelatnosti Udruge te širenje informacija,
• pružanje edukacije zainteresiranim građanima o metodama organiziranja zajednice kako bi se podigla razina kvalitete življenja u istoj,
• edukacija o prevenciji i posljedicama ovisnosti o alkoholu, duhanu i psihoaktivnim sredstvima te drugim vrstama ovisnosti,
• promicanje zdravih stilova života,
• u svrhu promicanja ciljeva i djelatnosti Udruge – izrada promidžbenog materijala, izdavanje brošura,
• informiranje javnosti o radu Udruge kroz suradnju s medijima (radio, TV, novine, Internet) u svrhu transparentnog prikaza rada Udruge,
• provođenje samofinancirajućih aktivnosti,
• suradnja s drugim udrugama na državnom i međudržavnom nivou,
• sve druge aktivnosti u skladu sa zakonom koje vode ostvarenju svrhe udruge.

1 thought on “O udruzi

 1. Poštovani,

  Mi smo studenti Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu i provodimo anketu u svrhu studentskog rada unutar vježbi iz kolegija „Socijalni rad u organiziranju zajednice“.

  Molimo Vas da ispunite priloženi upitnik i da nam što prije odgovorite.

  Srdačan pozdrav,
  Tomislav, Dijana i Mateja

  Naglašavamo da je osigurana anonimnost i tajnost podataka.
  Zahvaljujemo Vam na sudjelovanju i suradnji!

  1. Što mislite o dostupnosti sadržaja za mlade na Trešnjevci?
  2. Što mislite o kvaliteti sadržaja za mlade na Trešnjevci?
  3. Možete li nabrojati i opisati neke sadržaje za mlade koji su dostupni na Trešnjevci?
  4. Što mislite gdje bi i kako mladi mogli provodit svoje slobodno vrijeme na Trešnjevci?
  5. Koje sadržaje smatrate da mladima na Trešnjevci nedostaju, a potrebni su im?
  6. Možete li mi opisati probleme mladih na Trešnjevci?
  7. Kako Vi mislite da bi mladi mogli unaprijediti kvalitetu sadržaja za mlade?
  8. Što ste Vi spremni učiniti za unaprjeđenje kvalitete sadržaja za mlade na Trešnjevci?

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *