• Protecta

  http://uksr.hr/wp-content/uploads/2018/06/Protecta-350x160.png

  Program „Protecta“ je osmišljen sa svrhom unaprjeđenja kvalitete života obiteljima s djecom i mladima koji se nalaze u različitim rizicima (rizična ponašanja, socijalna isključenost, bez roditeljske skrbi) ili su već razvili probleme u ponašanju kroz razvoj alternativnih inovativnih usluga istovremeno razvijajući socijalne usluge na području gdje nisu razvijene.

  Protecta
 • RE-CY MODA

  http://uksr.hr/wp-content/uploads/2016/12/RE-CY-350x160.jpg

  Projekt „RE-CY Moda“ je osmišljen kako bi se učenicima, studentima ili već mladim dizajnerima koji se nalaze u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, omogućilo stjecanje poduzetničkih znanja i vještina i kako bi ih se osposobilo za razvijanje vlastitih kreativnih potencijala što je vrlo bitno u njihovom zanimanju koje je deficitarno obrtničko/umjetničko zanimanje.

  RE-CY MODA
 • Podrška srodničkom udomiteljstvu

  http://uksr.hr/wp-content/uploads/2016/12/CILJEVI-320x160.png

  Program “Podrška srodničkom udomiteljstvu” osmišljen je u svrhu pružanja potpore srodničkim udomiteljima i udomljenoj djeci te educiranja srodničkih udomitelja o lakšem nošenju s teškoćama djece koja odrastaju bez bioloških roditelja. Program je proizašao iz neposrednog rada naše udruge sa ovisnicima i zatvorenicima tijekom kojega smo uvidjeli poteškoće koje proizlaze iz srodničkog udomiteljstva. U tim obiteljima koje generiraju ovisnike i zatvorenike, obiteljski odnosi su narušeni, a same obitelji imaju velikih teškoća u svakodnevnom funkcioniranju.

  Podrška srodničkom udomiteljstvu
 • “Klub muškaraca” – klub podrške za muškarce u bračnim i partnerskim vezama

  http://uksr.hr/wp-content/uploads/2016/11/ourteam-350x160.jpg

  Projekt „Klub muškaraca“ je projekt pružanja savjetodavne i psihosocijalne podrške muškarcima žrtvama obiteljskog ili partnerskog nasilja. Projekt se pojavio kao odgovor na pitanja i probleme s kojima se susreću muškarci žrtve obiteljskog ili partnerskog nasilja. Uvidjeli smo da je riječ o problemu koji je prisutan u društvu, ali o kojem se ne govori te ga društvo nije svjesno. Sami muškarci žrtve nasilja teško se odlučuju da potraže podršku i pomoć.

  “Klub muškaraca” – klub podrške za muškarce u bračnim i partnerskim vezama
 • Uključi se – zaslužio si 🙂

  http://uksr.hr/wp-content/uploads/2012/11/Clipboard04-300x2401-300x160.jpg

  Udruga od 2006. godine provodi resocijalizaciju ovisnika na neformalan način. Ovaj projekt su osmislili sami rehabilitirani ovisnici u suradnji sa stručnjacima. On je odgovor na iskazane potrebe naših korisnika. Namijenjen je ovisnicima koji su: završili jedan od programa terapijskih zajednica, otpušteni su na uvjetni otpust, odslužili su kaznu u penalnom sustavu ili su uspješno uključeni u neki drugi oblik liječenja, te članovima njihovih obiteljima i njihovim bližnjima.

  Uključi se – zaslužio si 🙂
 • Umjetnost je i u meni i u tebi

  http://uksr.hr/wp-content/uploads/2012/11/umjetnost-350x160.jpg

  Cilj projekta je poticanje djece i mladih sa poremećajem u ponašanju na aktivno sudjelovanje u kreativnim radionicama kroz stjecanje novih znanja i vještina te aktiviranje njihovih kreativnih potencijala. Te vještine djeluju na razvoj njihovih pozitivnih potencijala, izgradnju samopoštovanja i pozitivne slike o sebi.

  Umjetnost je i u meni i u tebi
 • Ljepota življenja je u životu bez alkohola i droga – dramski odgoj u funkciji prevencije ovisnosti kod mladih srednjoškolske dobi

  http://uksr.hr/wp-content/uploads/2012/11/dramski-odgoj-350x160.jpg

  Obzirom na uočeno i istraživanjima potvrđeno postojanje problematike vezane uz zlouporabu sredstava ovisnosti kod mladih, potrebno je kontinuirano osmišljavati načine kako raditi na podizanju razine svijesti mladih ljudi u vezi sa zlouporabom sredstava ovisnosti, a da to bude na njima blizak i prihvatljiv način.

  Ljepota življenja je u životu bez alkohola i droga – dramski odgoj u funkciji prevencije ovisnosti kod mladih srednjoškolske dobi
 • Građanska inicijativa – Ljepota življenja je u životu bez alkohola i droga

  http://uksr.hr/wp-content/uploads/2012/11/New-Picture-5-350x160.png

  Članovi Klubova liječenih alkoholičara Obiteljski život i Retkovec potaknuli su ovu građansku inicijativu. Ciljevi predviđeni projektom Građanske inicijative Ljepota življenja je u životu bez alkohola i droga bili su sljedeći...

  Građanska inicijativa – Ljepota življenja je u životu bez alkohola i droga
 • Medvjedić Srećko – projekt podrške posvojiteljima i posvojenoj djeci

  http://uksr.hr/wp-content/uploads/2012/11/Clipboard01-350x160.jpg

  Cilj ovog projekta bio je prijevod, tiskanje i distribucija slikovnice Vane Kostenjak "Medvjedić Srećko" Slikovnica je namijenjena roditeljima-posvojiteljima kako bi im pomogla da lakše i primjerenije objasne djetetu kako je postao član obitelji. Omogućava im da na jedan neposredan način, kroz priču, u najranijem uzrastu djeteta (2 do 4 godine) slobodno razgovaraju sa njim o posvojenju.

  Medvjedić Srećko – projekt podrške posvojiteljima i posvojenoj djeci

Cilj ovog projekta bio je prijevod, tiskanje i distribucija slikovnice Vane Kostenjak "Medvjedić Srećko" Slikovnica je namijenjena roditeljima-posvojiteljima kako bi im pomogla da lakše i primjerenije objasne djetetu kako je postao član obitelji. Omogućava im da na jedan neposredan način, kroz priču, u najranijem uzrastu djeteta (2 do 4 godine) slobodno razgovaraju sa njim o posvojenju.

 

Novosti

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2018 Udruga za kreativni socijalni rad. Sva prava pridržana.