RE-CY MODA

re-cy

Projekt „RE-CY Moda“ je osmišljen kako bi se učenicima, studentima ili već mladim dizajnerima koji se nalaze u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  omogućilo stjecanje poduzetničkih znanja i vještina i kako bi ih se osposobilo za razvijanje vlastitih kreativnih potencijala što je vrlo bitno u njihovom zanimanju koje je deficitarno obrtničko/umjetničko zanimanje.

U okviru projekta organizirat će se kreativno/praktične radionice za mlade osobe koje će služiti za razvijanje i razradu njihovih kreativnih ideja u detalje čime će im se također na indirektan način podići samopouzdanje. Kreativne radionice će biti organizirane u prostoru naše udruge gdje će na raspolaganju imati svu infrastrukturu potrebni za rad, pravu malu kreativnu platformu. Osim kreativno/praktičnih radionica organizirat će se i edukativne aktivnosti pod vodstvom stručnjaka iz područja (društvenog) poduzetništva.

CILJEVI

Opći cilj projekta je osnažiti mlade sadašnje i buduće dizajnerice odjeće kroz proces razvijanja i stjecanja poduzetničkih znanja i vještina, a specifični ciljevi su poticanje i osposobljavanje mladih osoba na razvoj i realizaciju vlastitih kreativnih potencijala, educiranje mladih osoba iz područja (društvenog) poduzetništva i samozapošljavanja te razvijanje ekološke svijesti o recikliranju tekstila kao jednog od najvećih zagađivača okoliša.

METODE RADA

– grupni rad

– edukativne aktivnosti

– organizacija posjeta hrvatskim modnim dizajnerima

– organizacija Modne revije 

Projektne aktivnosti:

– kreativno/praktične radionice  utorkom  16,00 – 18,00

–  četvrtkom  16,00 – 18,00

 

Projekt i projektne aktivnosti  su besplatne. Projekt je financijski podržan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projektne aktivnosti odvijaju se u prostorima Udruge za kreativni socijalni rad, Lopatinečka 17, Vrbani. Za sva dodatna pitanja obratite nam se na telefon: 01/55 32 966 ili 091/605 0938.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2018 Udruga za kreativni socijalni rad. Sva prava pridržana.