Umjetnost je i u meni i u tebi

Cilj projekta je poticanje djece i mladih sa poremećajem u ponašanju na aktivno sudjelovanje u kreativnim radionicama kroz stjecanje novih znanja i vještina te aktiviranje njihovih kreativnih potencijala. Te vještine  djeluju na razvoj njihovih pozitivnih potencijala, izgradnju samopoštovanja i pozitivne slike o sebi.

Zašto smo odabrali baš korištenje kreativnih tehnika:

 • putem njih aktiviramo i jačamo kreativni potencijal pojedinca,
 • omogućuju da izrazimo dio osjećaja i energije na prihvatljiv način
 • pozivaju na ekspresiju izbjegavajući racionalni kanal te tako dolazimo u bolji kontakt sa svoji osjećajima,
 • podržavamo da ono što je unutra izađe ili da pronađemo i isprobamo nova rješenja, nova ponašanja i vidimo njihov mogući ishod,
 • korištenje kreativnih i ekspresivnih tehnika omogućava nam da se izrazimo posredno, kroz metaforu,
 • ovim tehnikama dolazimo u kontakt sa sobom i upoznajemo se bolje, a u grupnom radu i druge,
 • dijelimo misli i osjećaje s drugima,
 • te tehnike poboljšavaju komunikaciju, osjećaj prihvaćenosti i poštovanja, podrške i zajedništva bez osjećaja poniženja ili stigmatizacije,
 • one su zabavne, u pravilu izgledaju kao igre ili zanimljive aktivnosti, zabaviti se, opustiti se i družiti se kroz igru vrlo je važno za preživljavanje teških trenutaka.

Vidjeti umjetnost nije dovoljno da bi ju razumjeli. Moramo ju doživjeti. Ovaj projekt  usklađuje upravo razumijevanje i prihvaćanje umjetnosti putem mogućnosti vlastita izričaja, razvoja kreativnog mišljenja i zdrave društvene svijesti. Korištenjem kreativnih medija djeci i mladima se nudi i njihov terapijski učinak.

Primjenom praktičnih aktivnosti želimo usmjeriti djecu i mlade sa poremećajem u ponašanju na istraživanje svojih unutarnjih mehanizama i mogućnosti, interpretaciju vlastite vizije kroz umjetnički proizvod, kreativno razmišljanje, djelovanje i zaključivanje, eksperimentiranje, razvoj tolerancije, razvoj pozitivne kritike, nenasilnu kreativnu komunikaciju.

Kreativne tehnike koje se koriste u radu sa djecom i mladima su: mozaik na raznim medijima, slikanje na platnu akrilnim bojama, slike od tekstila, oblikovanje gline, oblikovanje predmeta od žice i drveta, restauriranje starog drvenog namještaja…

Rezultati rada

Nakon provedenih radionica održane su i izložbe radova korisnika.

 • Prva izložba održana je u periodu od 10. do 19. ožujka 2009. godine u Hrvatskom školskom muzeju, Trg maršala Tita 4, Zagreb.

 

 • Druga izložba održana je  u periodu od 24. svibnja do 5. lipnja 2010. u Muzeju policije, Savska 39, Zagreb.

 

 • Treća izložba održana je u periodu od 17. do 27. svibnja 2011. u Muzeju policije, Savska 39, Zagreb.
 • Četvrta izložba održana je u periodu od 30. svibnja do 13. lipnja 2012. u Hrvatskom školskom muzeju, Trg maršala Tita 4, Zagreb.
 • Peta izložba održana je u periodu od 27. lipnja do 25. kolovoza 2013. u Hrvatskom školskom muzeju, Trg maršala Tita 4, Zagreb.

Sredstva dobivena za projekt

 • U 2008. godini Projekt je bio financijski podržan od strane Ministarstva obitelji, branitelja međugeneracijske solidarnosti u iznosu 46.000 kn  i Grada Zagreba u iznosu od 10.000 kn.
 • U 2009. godini Projekt je bio financijski podržan od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u iznosu 110.000 kn, Zagrebačkog holdinga d.o.o. u iznosu od 35.000 kn i Grada Zagreba u iznosu od 11.400 kn.
 • U 2010. godini Projekt je bio financijski podržan od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u iznosu od 94.300 kn, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u iznosu od 45.000 kn i Grada Zagreba, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u iznosu od 8.800 kn.
 • U 2011. godini Projekt je bio financijski podržan od strane Grada Zagreba, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u iznosu os 15.000 kn
 • U 2012. godini Projekt je bio financijski podržan od strane Ministarstva socijalne politike i mladih u iznosu od 60.000 kn i  Grada Zagreba u iznosu od 15.000 kn.
 • U 2013. godini Projekt je bio financijski podržan od strane Grada Zagreba u iznosu od 20.000 kn.
 • U 2014. godini Projekt je bio financijski podržan od strane Grada Zagreba u iznosu od 20.000 kn.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *