RE-START

Opći cilj: Osigurati učinkovitu resocijalizaciju zatvorenika uključenih u projekt

Projekt „Re-Start“ osmišljen je temeljem višegodišnjeg iskustva u provedbi različitih projekata sa zatvoreničkom populacijom i populacijom bivših zatvorenika. Mjesto provedbe projekta jest Kaznionica u Glini, a okosnicu projekta čini formiranje jedne grupe od 15 zatvorenika zainteresiranih za uključivanje u proces formalnog obrazovanja te njihovo osposobljavanje za deficitarno obrtničko zanimanje keramičar, uz organiziranje dodatne grupne podrške sa svrhom osnaživanja zatvorenika u procesu prilagodbe za život na slobodi.

Projekt je osmišljen u suradnji s partnerskom organizacijom, Obrtničkim učilištem iz Zagreba – ustanovom za obrazovanje odraslih. Obrtničko učilište održat će teorijski i praktični dio nastave, a aktualna suradnja s ovom ustanovom nastavak je uspješno provedenog istoimenog projekta „Re-Start“ koji je završio 30 studenog 2017. godine, a u kojem je stručne kompetencije za zanimanje keramičar steklo 11 zatvorenika ovisnika, također iz Kaznionice u Glini. Po završetku osposobljavanja organizirat će se polaganje završnog ispita pred Obrtničkom komorom Sisačko-moslavačke županije, nakon čega zatvorenici stječu uvjerenje o završenom obrazovanju za zanimanje keramičar.

Kroz brojna iskustva susreta sa osobama koje izdržavanju kaznu zatvora, tim stručnjaka Udruge za kreativni socijalni rad prepoznao je nedostatnost usmjeravanja projektnih aktivnosti isključivo na edukacijski proces te potrebu za uključivanje sudionika projekta u dodatnu pripremu za život na slobodi. Zbog navedenoga, uz stjecanje radnih kompetencija, projektne aktivnosti predviđaju i pružanje psihosocijalne podrške u okviru grupa podrške sa stručnim vodstvom. Predviđeno je i organiziranje deset radionica u svrhu stjecanja vještina potrebnih za traženje posla (pisanje motivacijskog pisma, zamolbe za posao i životopisa; informiranje o pravima iz sustava rada i mogućnostima na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i sl.) kojima će se upotpuniti ukupnost intervencija za što uspješniju resocijalizaciju.

Senzibilizacija zajednice za zapošljavanje bivših zatvorenika jedna je od važnih pretpostavki za povećanje razine njihove integriranosti u društvo. Iz tog razloga, jedna od projektnih aktivnost je organiziranje okruglog stola na temu važnosti uključivanja bivših zatvorenika na tržište rada koji će se realizirati u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom.

Uključivanjem u projekt „Re-Start“ zatvorenicima se omogućava stjecanje javne isprave o završetku formalnog obrazovanja čime je prilikom prijave za posao uvelike smanjena potreba za isticanjem informacije o boravku u zatvoru.

Projekt je podržan i financiran od strane Ministarstva pravosuđa u iznosu od 150.000,00 kn.