Finta slobode

Projektom „Finta slobode“ pridonosimo razvoju socijalnih vještina, empatije i otpornosti vršnjačkom pritisku kod 30 mladih koji su pod rizikom za zloporabu psihoaktivnih tvari i ovisnosti (alkohol, cigarete, droge, kockanje, igre na sreću, računalne igrice, Internet).

Opći i posebni ciljevi projekta

Kroz rad na sebi mladi će:

 • izgraditi socijalne vještine
 • razviti strategije odupiranja vršnjačkim pritiscima
 • smanjiti konzumaciju sredstava ovisnosti i rizike koji idu uz nju
 • neki će postati stabilni apstinenti.

Kroz rad na sebi roditelji korisnika će:

 • osnažiti se u svojoj roditeljskoj ulozi
 • naučiti postavljati vlastite granice
 • naučiti pružati podršku svojoj djeci u skladu sa njihovom kronološkom dobi.

Kroz sudjelovanje u edukaciji stručnjaci će:

 • dobiti nova znanja iz područja kockanja mladih
 • naučiti prepoznavati mlade koji imaju problema s kockanjem
 • povezati se i umrežiti sa drugim stručnjacima i polaznicima edukacije.

Korisnici

Direktni korisnici:

 1. 15 mladih s poremećajem u ponašanju koji su u tretmanu Doma za odgoj djece i mladeži Zagreb, a iskazuju teškoće vezane uz zlorabu psiho aktivnih tvari i/ili kockanja/klađenja.
 2. 15 mladih s rizičnim oblicima ponašanja koji iskazuju teškoće vezane uz zlorabu psihoaktivnih tvari i/ili kockanja/klađenja. Upućeni su u individualni savjetovališni tretman od strane Suda za mladež ili Prekršajnog suda, Centra za socijalnu skrb, Škola ili na inicijativu roditelja. Uključeni su u individualni tretman.
 3. 10 roditelja mladih s poremećajem u ponašanju koji iskazuju teškoće vezane uz zlorabu psiho aktivnih tvari i/ili kockanja/klađenja. Dolaze ili na svoju inicijativu ili na preporuku stručnjaka. Uključeni su rad s obitelji kroz savjetovanje.
 4. 15 stručnjaka koji rade s mladima s poremećajem u ponašanju koji iskazuju teškoće vezane uz zlorabu psiho aktivnih tvari i/ili kockanja/klađenja. Polaznici su edukacije „Mladi i nove ovisnosti“

Indirektni korisnici:

 1. Prijatelji koji primjećuju poboljšanje u funkcioniranju izravnih korisnika projekta (cca 30 prijatelja)
 2. Članovi šire i uže obitelji koji primjećuju poboljšanje u funkcioniranju izravnih korisnika projekta (cca 20 osoba)

Projektom je kroz 160 sati individualnog savjetovanja pružena stručna pomoć mladima, a kroz 40 sati individualnog savjetovanja pružena je stručna podrška roditeljima te informiranje o napretku mladih u tretmanu. Provedena su i 2 ciklusa po 10 radionica te grupa podrške kako bi osnažili mlade i unaprijedili njihove socijalne vještine te odupiranje vršnjačkom pritisku.