“Klub muškaraca” – klub podrške za muškarce u bračnim i partnerskim vezama

Projekt „Klub muškaraca“ je projekt pružanja savjetodavne i psihosocijalne podrške muškarcima žrtvama obiteljskog ili partnerskog nasilja. Projekt se pojavio kao odgovor na pitanja i probleme s kojima se susreću muškarci žrtve obiteljskog ili partnerskog nasilja. Uvidjeli smo da je riječ o problemu koji je prisutan u društvu, ali o kojem se ne govori te ga društvo nije svjesno. Sami muškarci žrtve nasilja teško se odlučuju da potraže podršku i pomoć.

 

Kratkoročni ciljevi:

Pružanje podrške i osnaživanje žrtava nasilja kroz prepoznavanje unutarnjih kapaciteta u nošenju s teškim partnerskim, obiteljskim situacijama, kao i poučavanje i treniranje za uspješno samozastupanje u partnerskim i obiteljskim odnosima.

 

Dugoročni cilj:

Upoznavanje i senzibilizacija društva i javnosti o nultoj toleranciji na nasilje nad muškarcima i poticanje otvaranja savjetovališta i grupe podrške za muškarce žrtve zlostavljanja kao i umrežavanje s različitim pomažućim profesijama, te razvijanje interdisciplinarnog pristupa u radu s navedenim žrtvama nasilja.

 

Očekivani rezultati:

– Dobiti direktnu psihološku pomoć kroz individualna i grupna savjetovanja.

– Da će se korisnici ohrabriti da progovore o svom problemu te se obrate za pomoć.

– Dobiti će bolji uvid u problem s kojem se susreću te se naučiti nositi s emocijama koje ih prate.

– Stvoriti bolju sliku o samome sebi.

– Poboljšanje partnerskih odnosa.

– Poboljšanje roditeljske uloge i odnosa sa djecom.

 

Metode rada koje ćemo koristiti:

– individualno savjetovanje i psihoterapijski pristup tretmanu (emocionalno i psihološko osnaživanje; prepoznavanje osjećaja, stanja i raspoloženja te verbalizacija istih; integracija prorađenih sadržaja u svoje životno iskustvo),  razvijanje komunikacijskih vještina zbog poboljšanja odnosa s partnericama, suprugama i ostalim članovima obitelji;

– grupno savjetovanje- grupna terapija, podjela doživljenih iskustava s drugima; grupa podrške.

 

Projektne aktivnosti:

  • individualno ili bračno/partnersko savjetovanje četvrtkom od 17,30-18,30
  • grupa podrške četvrtkom od 18,30-20,00

 

Projekt i projektne aktivnosti  su besplatne. Projekt je financijski podržan od strane Grada Zagreba.

Projektne aktivnosti odvijaju se u prostorima Udruge za kreativni socijalni rad, Lopatinečka 17, Vrbani. Za sva dodatna pitanja obratite nam se na telefon: 01/55 32 966 ili 091/605 0938.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2018 Udruga za kreativni socijalni rad. Sva prava pridržana.