Sport u zatvoru, plan za budućnost

U siječnju 2020. smo započeli s provedbom trogodišnjeg projekta Sport u zatvoru, plan za budućnost. Sredstva za njega su osigurana kroz program Erasmus +, a provodimo ga u suradnji s neprofitnim organizacijama iz Belgije, Italije i Bugarske te s nizozemskim Ministarstvom pravosuđa i sigurnosti te sa Slobodnim sveučilištem u Bruxellesu. Ovim projektom želimo, kroz organiziranje sportskih aktivnosti za zatvorenike, doprinijeti osobnom razvoju pojedinaca i skladu u njihovim zajednicama nakon otpuštanja iz zatvora.

Međunarodno zakonodavstvo propisuje da zatvorenici, iako gube slobodu tijekom izdržavanja kazne, ne smiju izgubiti druga prava, uključujuči i pravo na bavljenje sportom i fizičke aktivnosti. Istraživanja pokazuju da sport ne doprinosi samo boljem fizičkom stanju i zdravlju, već i društvenoj integraciji osobe koje se sportom bave. Poboljšanja uključuju: razvoj samokontrole, lakšu suradnju s drugima, navikavanje na igru prema pravilima, razvoj samosvijesti i kognitivnih kompetencija, edukaciju kroz sportske aktivnosti, razvoj, radost i užitak u pobjedi na pozitivan način.

Ta poboljšanja ne događaju se automatski, uz bilo kakve sportske aktivnosti provedene bilo kako. Potrebno pažljivo procijeniti koje aktivnosti za koje korisnike će uz kakvu organizaciju i podršku dati željene ishode i rezultate. Stoga je važno stvoriti najprikladniji kontekst za učenje i prakticiranje novih životnih vještina. Cilj je ovog projekta kreirati područja učenja kroz sportske aktivnosti, isprobati ih, znanstveno pratiti i evaluirati te ih učiniti dostupnima svim dionicima koji rade sa zatvorenicima i onima koji donose odluke o okviru u kojem će se takv aktivosti odvijati. Rezultate našeg rada i naučene lekcije ćemo i onda objaviti na našim mrežnim stranicama u obliku priručnika za dionike koji rade u zatvorima ili odlučuju o relevantnim pitanjima.