Podrška službenicima zatvorskog sustava i probacije kroz superviziju

Projekt je osmišljen temeljem višegodišnjeg iskustva u provedbi različitih projekata u zatvorskom sustavu sa ciljem doprinošenja povećanju kapaciteta službenika zatvorskog sustava i probacije pružanjem podrške kroz superviziju.

Ciljana skupina su stručni suradnici koji rade u zatvorima, kaznionicama i probaciji. Stručni suradnici zatvorskog sustava i probacije svakodnevno se susreću sa specifičnim problemima, zahtjevnim socijalnim kontaktima, teškim životnim pričama koji uz preopterećenost poslom, monotonijom posla, rezultira povećanju stresa, nemogućnošću nošenja sa istim te s rizikom sagorijevanja. Supervizijom se nastoji prevenirati sagorijevanje, osnažiti mehanizme nošenja sa stresom te pružiti podrška u suočavanju sa svakodnevnim izazovima na poslu stručnih suradnika zaposlenih u zatvorskom sustavu i probaciji.

Kroz projekt je uključeno 28 službenika zatvorskog sustava i 16 službenika probacije. Svaka osoba sudjeluje na 10 supervizijskih sastanaka (1x mjesečno u trajanju od 3 sata).

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju kapaciteta službenika zatvorskog sustava i probacije pružanjem podrške kroz superviziju.

Specifični ciljevi su:

  1. povećanje kvalitete rada službenika zatvorskog sustava i probacije
  2. prevencija sagorijevanja, osnaživanje mehanizama nošenja sa stresom te podrška u suočavanju sa svakodnevnim izazovima na poslu
  3. podrška službenicima zatvorskog sustava u očuvanju mentalnog zdravlja službenika zatvorskog sustava i probacije.

Očekivani rezultati provedbe supervizije:

  1.  poboljšanje kvalitete rada sa zatvorenicima i očuvanje kvalitete neposredne prakse (povećanje motivacije za rad, povećanje učinkovitosti)
  2. pomoć u stjecanju i očuvanju profesionalnih kompetencija
  3. očuvanje mentalnog zdravlja, smanjenje stresa, prevenciju sagorijevanja i pružanje osjećaja rasterećenja i olakšanja, čim se povećava napor tretmanskog osoblja u smjeru rehabilitacije zatvorenika.