Moćan um, još moćnije tijelo

„Najveća snaga kojom raspolaže čovječanstvo jest nenasilje. Ono je jače i od najmoćnijega razornog oružja što ga je stvorio ljudski um“.

Mahatma Gandhi

 

Stručna literatura i istraživanja o nasilju među djecom i naše višegodišnje iskustvo u radu s djecom u školama, u zajednici i u odgojnim ustanovama ukazuju na to da postoje osobine obitelji i djeteta koje utječu na razvoj nasilnog ponašanja, kao i osobine okruženja koje mogu poticati ili sprečavati pojavu nasilja. Ovim projektom želimo utjecati na oba ova čimbenika, neposredno kroz izravan rad s djecom te posredno, kroz njihovo osnaživanje i jačanje kompetencija da na drugačiji način interpretiraju i reagiraju na situacije s kojima se sreću.

Kombinacija tjelesne aktivnosti i radionica nenasilnog rješavanja sukoba (s elementima izgradnje socijalnih vještina) te savjetovanje i psihosocijalna podrška pokazala se kao dobra kombinacija aktivnosti za razvoj samokontrole i smanjivanje nasilničkog ponašanja kod korisnika koji su bili uključeni u projekt. Stručnjaci koji neposredno rade s djecom koja su sudjelovala u aktivnostima primijetili su promjene na bolje u njihovom ponašanju koje su se očitovale na više područja: oni su prvenstveno bili mirniji, manje su skloni fizičkoj i verbalnoj agresiji, te su podigli nivo odgovornosti prema svojim obavezama (škola, praksa, zaduženja u ustanovama).

Opći cilj

Smanjenje vršnjačkog nasilja među djecom  i mladima, s posebnim naglaskom na one među njima koji imaju poremećaje u ponašanju.

Aktivnosti projekta

 • Grupni cross fit treninzi u Odgojnom zavodu u Turopolju
 • Edukativne radionice u Odgojnom zavodu u Turopolju
 • Treninzi za korisnike Centra za socijalnu skrb Zagreb
 • Individualno savjetovanje
 • Edukativne radionice u Odgojnom domu Bedekovčina
 • Sportske radionice elementarnih igara u poludnevnom boravku
 • Terenske igre

Korisnici projekta

 • Maloljetnici  Odgojnog zavoda u Turopolju
 • Djeca koji su u tretmanu CZSS Zagreb
 • Djevojke koje su u tretmanu Odgojnog doma Bedekovčina
 • Djeca bez adekvatne roditeljske skrbi koji su na smještaju u organiziranom stanovanju Odgojnog doma Bedekovčina
 • Djeca u poludnevnim boravcima pri osnovnim školama Krapinsko zagorske županije

 

Projekt je u 2019. godini financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.