Kroz igru do životnih vještina

S obzirom na sve veću pojavnost problema u ponašanju djece rane i predškolske dobi među kojima se značajno ističe problem nepoželjnog ponašanja, odgajatelji i roditelji susreću se s velikim izazovom u prevenciji istog. Pravodobno poduzimanje odgovarajućih preventivnih mjera pomoći će spriječiti razvoj rizičnih ponašanja te poremećaja u ponašanju kod djece predškolske dobi, kroz razvoj socijalne kompetentnosti djeteta. Istraživanja pokazuju da socijalna kompetencija usvojena u predškolskoj dobi, ostaje stabilna i u školskoj dobi.

Svrha projekta “Kroz igru do životnih vještina” je omogućiti djeci predškolske dobi koja pokazuju neprihvatljiva i rizična ponašanja da postanu socijalno kompetentna, smanje mogućnost razvoja problema u ponašanju te tako unaprijede kvalitetu života.

Primarni cilj koji se želi ostvariti ovim programom je spriječiti razvoj problema u ponašanju kod djece predškolske dobi koja pokazuju neprihvatljiva i/ili rizična ponašanja.

Sekundarni ciljevi koji se žele ostvariti su:

  • smanjenje broja neprihvatljivih i/ili rizičnih ponašanja kod djece
  • povećanje socijalne kompetencije kod djece
  • podizanje samokontrole kod djece
  • nenasilno rješavanje sukoba.

Cilj je da djeca naučena ponašanja koriste te imaju dobre odnose u grupi (s ostalom djecom) te izvan nje (s roditeljima, obitelji i širom zajednicom).

Ciljna skupina: vrtićka djeca u dobi od 5 do 7 godina, oba spola, koja iskazuju neprihvatljiva i rizična ponašanja.

Osim djece projektne aktivnosti obuhvaćaju i roditelje same djece kako bi se ostvareni napredak u radu s djecom u vrtićkoj okolini mogao nastaviti i u obiteljskoj okolini.

Projekt se sastoji od 36 psihosocijalnih, kreativnih i sportskih radionica.

Dinamika provedbe projekta je:

  • psihosocijalne radionice za djecu – 3x tjedno u trajanju od 45 minuta
  • sportske radionice za djecu – 3x tjedno u trajanju od 45 minuta
  • kreativne radionice za djecu – 3x tjedno u trajanju od 45 minuta
  • edukativne radionice za roditelje – 2x mjesečno u trajanju od 1,5 sat
  • igraonica za djecu – 1x tjedno u trajanju od 1,5 sat
  • savjetovalište za roditelje i djecu – 2x tjedno u trajanju od 3 sata.

Projekt se provodi od 2017. godine, a sufinancirala ga je Zaklada “Hrvatska za djecu”.