Ja u cyber svijetu

Projekt “Ja u cyber svijetu” nastao je kao odgovor na potrebu za provedbom prevencije i smanjenja simptoma ovisnosti o Internetu kod adolescenata sa smanjenom društvenom potporom.

Naime, uzevši u obzir dostupnost modernih tehnologija, nedostatak strukturiranog vremena i složenu obiteljsku situaciju – mnogi se adolescenti izlažu riziku prekomjerne uporabe medija koja može rezultirati socijalnom izolacijom, a posljedično i stvaranjem ovisnosti. Stoga, projektom smo se usmjerili na problematiku ovisnosti o Internetu, uključujući i ovisnost o društvenim mrežama, mobitelu i video igrama, ali i na ostale rizike Interneta (cyberbullying, krađa identiteta…).

Aktivnosti projekta uključuju:

  • ciklus psihosocijalnih radionica pod nazivom “Jesmo li cyber i ja “na ti”?” namijenjen adolescentima sa smanjenom društvenom potporom (8 radionica)
  • ciklus edukativno-psihosocijalnih radionica za roditelje/primarne skrbnike adolescenata uključenih u projekt (7 radionica)
  • dvodnevna edukacija za stručnjake škola

Konačni rezultati projekta doprinose:

  • stjecanju znanja o načinima zaštite osobnih podataka
  • stjecanju vještina konstruktivnog načina suočavanja s različitim vrstama elektronskog zlostavljanja
  • jačanju osjećaja samokontrole te kontrole ovisničkog ponašanja
  • strukturiranju i povećanju kvalitete korištenja slobodnog vremena
  • razvoju samopoštovanja i pozitivne slike o sebi
  • razvoju vrijednosti i određivanju životnih ciljeva
  • jačanju kvalitetnih obiteljskih i prijateljskih odnosa

Projekt financira Grad Zagreb.