Aktivno sudjelovanje zatvorenika – PAC

Projekt Aktivno sudjelovanje zatvorenika (Prisoners’ Active Citizenship – PAC) razvili smo u suradnji s partnerskim organizacijama iz Belgije, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije i Nizozemske i provodimo ga od prosinca 2017.

U Europi je više od milijun i četiristo tisuća ljudi u zatvorima. Neki od njih sudjeluju u zatvorskom životu i to ima pozitivan učinak na njihove životne vještine, samopouzdanje, sliku o sebi i odnose među zatvorenicima i između zatvorenika i osoblja zatvora. Ovim projektom želimo odgovoriti na potrebu za sustavnijim, znanstveno utemeljenim pristupom, i povećati dostupnost materijala utemeljenih na inovativnim modelima razvijenima u praksi. Stoga naši partneri iz Otvorenog sveučilišta u Bruxellesu prikupljaju i obrađuju informacije o različitim praksama aktivnog sudjelovanja zatvorenika u zemljama EU, a druge partnerske organizacije razvijaju inovativne prakse u zatvorima u svojim zemljama.

Naša udruga je tijekom 2018. razvila program edukacije za zatvorenike „Vještine treće strane – restorativne prakse“ i provela ga u Zatvoru u Zagrebu. U 2019. zainteresiranim dionicima predstavljamo rezultate našeg rada i istraživanja naših kolegica te razvijamo materijale na engleskom jeziku koji će objediniti dobre prakse iz svih zemalja u kojima provodimo projektne aktivnosti i biti dostupni on-line za sve zainteresirane za poticanje aktivnog građanstva zatvorenika.

Međunarodno predstavljanje nalaza istraživanja i rezultata projektnih aktivnosti bit će u Bruxellesu 19. studenog 2019. Više pojedinosti o aktivnostima i mogućnostima za uključivanje u njih objavljivat ćemo idućih mjeseci na našem Facebook profilu.