Aktiviraj se i zaposli

Udruga za kreativni socijalni rad od 03.09.2018. počela je s provedbom projekta „Aktiviraj se i zaposli!“ koji je financiran od strane Europskog socijalnog fonda u sklopu natječaja na poziv „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“.

Projekt je financiran u iznosu od 1.454.615,80 kuna. Partneri u provedbi projekta su nam Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica i Lokalna akcijska grupa UNA – LAG UNA.

Cilj projekta je povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva dugotrajno nezaposlenih osoba i korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu te poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s korisnicima socijalne pomoći.

Kroz projekt ćemo osposobiti 24 dugotrajno nezaposlene osobe u Gradu Zagrebu (mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci) te 24 korisnika zajamčene minimalne naknade s područja Sisačko-moslavačke županije u sektoru ugostiteljstva i turizma te sektoru graditeljstva. Navedeno će se ostvariti uključivanjem korisnika u programe osposobljavanja u sektorima turizma i ugostiteljstva te graditeljstva u kojima postoji nedostatak radne snage te uključivanjem korisnika u edukativne programe razvoja vještina potrebnih za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba i učenje stranog jezika.

Projekt uključuje provedbu:

  • Programa osposobljavanja – obrazovanje odraslih u sektorima turizma i ugostiteljstva te graditeljstva (fasader/ka, keramičar/ka – oblagač/ica, konobar/ica i pomoćni/a kuhar/ica), programi obrazovanja uključuju teorijski i praktični dio nastave,
  • Programa za osnaživanje i razvoj mekih vještina (komunikacijske vještine, vještine traženja posla, osposobljavanje za vođenje osobnih financija),
  • usluge socijalnog mentoriranja (pri CZSS Hrvatska Kostajnica)

*sve aktivnosti za korisnike su besplatne

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za kreativni socijalni rad.