Uključi se – zaslužio si :)

Negativna slika i predrasude javnosti prema bivšim ovisnicima uzrok je da se ovisnici često nakon završenog tretmana liječenja ili odsluženja zatvorske kazne ne mogu uspješno uklopiti u društvenu sredinu.

Projekt „Uključi se – zaslužio si“ provodi se kontinuirano od 2012. godine, a 2019. godine nastaje trogodišnji program kojeg financira Ministarstvo zdravstva te Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 

OPĆI CILJ

Unaprijediti resocijalizaciju liječenih ovisnika kroz pružanje usluga po mjeri korisnika programa.

 

POSEBNI CILJEVI

 • Osigurati poticajno okruženje za resocijalizaciju ovisnika kroz informiranje i podršku ovisnicima i članovima njihovih obitelji te psihosocijalne intervencije.
 • Olakšati pristup školovanju, prekvalifikaciji i zapošljavanju ovisnika kroz informiranje, administrativnu podršku i savjetovanje.
 • Kreirati strukturirane prilike za konstruktivno provođenje slobodnog vremena i stvaranje odnosa povjerenja i mreže podrške izvan ovisničkog kruga kroz sudjelovanje u pčelarenju, tjelesno vježbanje i organizirane izlete.
 • Osnažiti partnerske odnose i poboljšati kvalitetu suradnje između dionika koji su važni za uspješnu resocijalizaciju.

 

PARTNERI NA PROJEKTU

 • Comunitta Mondo Nuovo
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar
 • Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 • Centar za socijalnu skrb Zagreb

 

TRAJANJE PROGRAMA

3 godine

 

AKTIVNOSTI

 • selekcija i motivacija volontera za individualan rad sa zatvorenicima ovisnicima koji su pred istek kazne zatvora
 • edukacija stručnjaka i studenata 5. godine socijalne pedagogije
 • selekcija zatvorenika s kojima će raditi volonteri po izlasku
 • izrada individualnih planova i terapijskih ugovora
 • individualan rad volontera sa zatvorenicima ovisnicima koji su pred istek kazne zatvora
 • mentorski rad volontera sa zatvorenicima koji su na uvjetnom otpustu ili im je istekla kazna zatvora
 • grupna podrška (grupna prevencija recidiva)
 • grupni rad s obitelji
 • obilasci obitelji
 • individualno, telefonsko i obiteljsko savjetovanje
 • pomoć i podrška u traženju posla i/ili prekvalifikacije (upućivanje korisnika na profesionalnu orijentaciju i programe osposobljavanja na HZZ)
 • treniranje u fitness klubu
 • interna knjižnica za korisnike i stručnjake
 • jednodnevni izleti
 • radna terapija – pčelarstvo
 • planinarenje

 

*Projekt financira Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.