Soundtrack za život

Program „Soundtrack za život“ osmišljen je s ciljem suzbijanja i sprječavanja pojave ovisnosti među djecom i mladima te rizičnog ponašanja djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti.

POSEBNI CILJEVI

 • Poboljšanje samokontrole pripadnika ciljne skupine nad svojim ponašanjem kroz razvijanje socijalnih vještina, jačanje pozitivne slike o sebi i svojoj okolini te osvještavanje uzročno-posljedične veze u vlastitim postupcima.
 • Povećanje osviještenosti ciljane skupine o suvremenim ovisnostima, njihovim simptomima te štetnim posljedicama.
 • Poticanje kreativnog izražavanja ciljne skupine kroz stvaranje kreativnog uratka koji je vezan uz problematiku ovisnosti koja se obrađivala kroz cikluse radionica.
 • Edukaciju stručnjaka na temu suvremenih ovisnosti.
 • Senzibilizaciju šire javnosti o problematici mladih koji iskazuju simptome ovisnosti vezane uz konzumaciju psihoaktivnih tvari, kompulzivno korištenje novih tehnologija te kockanje/klađenje.

 

TRAJANJE PROGRAMA

3 godine

 

AKTIVNOSTI

 • edukacija stručnjaka o opasnostima i ovisnostima o modernim tehnologijama
 • edukacija stručnjaka o ovisnosti o novim drogama
 • Facebook kampanja
 • individualno, telefonsko i obiteljsko savjetovanje (za djecu i mlade koji su u riziku od razvoja ovisnosti te njihove roditelje)
 • ciklusi psihosocijalnih radionica za djecu i mlade u odgojnom domu te odgojnom zavodu
 • organizacija slobodnog vremena kroz odlazak u adrenalinski park s korisnicima programa

 

*Program financira Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.