Psihosocijalni tretman ovisnika zatvorenika

Program „Psihosocijalni tretman ovisnika zatvorenika“ razvijen je s ciljem pružanja psihosocijalne pomoći i podrške za zatvorenike ovisnike o drogama i zatvorenike ovisnike o kockanju.

Program traje 36 mjeseci, odnosno 3 godine. Početak programa je bio u siječnju 2017. godine, a kraj će biti u prosincu 2019.godine. Područje provedbe programa je zatvorski sustav – kaznionica u Glini i kaznionionica u Lepoglavi, s ciljem rehabilitacije ovisnika u zatvorskim sustavima kako po odsluženju kazne zatvora ne bi doslo do recidiva.

Opći cilj: Doprinijeti unapređenju i proširenju psihosocijalnog tretmana za specifične skupine zatvorenika.

Posebni ciljevi:

  • Smanjiti štetne posljedice zlouporabe droga i/ili kocke.
  • Smanjiti mogućnost recidiva kod zatvorenika koji su ovisnici o drogama i/ili kockanju.
  • Povećati dostupnost posebnih programa psihosocijalnog tretmana za ovisnike o drogi u zatvorima i kaznionicama.
  • Razviti strukturirani program psihosocijalnog tretmana za ovisnike o kockanju.
  • Educirati stručne suradnike o posebnim programima psihosocijalnog tretmana za ovisnike o drogi te ovisnike o kockanju koji se provode u zatvorima i kaznionicama.

Program je podržan i financiran od Ministarstva pravosuđa u iznosu od 135.000,00 kn po godini provedbe.