Protecta

Program unapređenja kvalitete života obitelji, djece i mladih na području gradske četvrti Trešnjevka jug.

Program ”Protecta” je osmišljen sa svrhom unaprjeđenja kvalitete života obiteljima s djecom i mladima koji se nalaze u različitim rizicima (rizična ponašanja, socijalna isključenost, bez roditeljske skrbi) ili su već razvili probleme u ponašanju kroz razvoj alternativnih inovativnih usluga istovremeno razvijajući socijalne usluge na području gdje nisu razvijene.

Opći cilj programa: Unaprijediti kvalitetu života obiteljima s djecom i mladima koji se nalaze u različitim rizicima (rizična  ponašanja, socijalna  isključenost, bez roditeljske skrbi) ili su već razvili probleme u ponašanju.

 Posebni ciljevi programa:

  1. Pružiti podršku roditeljima i djeci kroz individualni i grupni rad te mobilni tim
  2. Educirati roditelje o odgojnim stilovima i pravilnom odgoju djece
  3. Pružiti podršku maloljetnim počiniteljima kaznenih dijela koji su dio obitelji kroz provedbu  izvaninstitucionalnih mjera.

Programske aktivnosti:

  • Individualno i obiteljsko savjetovanje,
  • Telefonsko savjetovanje,
  • Grupe podrške za roditelje,
  • Pomoć u učenju,
  • Sportski treninzi,
  • Kreativne radionice,
  • Igranje Play Stationa

Program je financijski podržan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 2017. – 2020. te od 2020. – 2023. godine.