Podrška srodničkom udomiteljstvu

Program “Podrška srodničkom udomiteljstvu” osmišljen je u svrhu pružanja potpore srodničkim udomiteljima i udomljenoj djeci te educiranja srodničkih udomitelja o lakšem nošenju s teškoćama djece koja odrastaju bez bioloških roditelja. Program je proizašao iz neposrednog rada naše udruge sa ovisnicima i zatvorenicima tijekom kojega smo uvidjeli poteškoće koje proizlaze iz srodničkog udomiteljstva. U tim obiteljima koje generiraju ovisnike i zatvorenike, obiteljski odnosi su narušeni, a same obitelji imaju velikih teškoća u svakodnevnom funkcioniranju.

CILJEVI
Opći cilj programa je unaprijediti kvalitetu srodničkog udomiteljstva, a specifični ciljevi programa su pružanje podrške srodničkim udomiteljima i njihovoj djeci kroz grupni i individualni rad, te kroz rad mobilnog tima, educiranje srodničkih udomitelja o lakšem nošenju s teškoćama djece koja odrastaju bez bioloških roditelja I senzibiliziranje javnost kroz oglašavanje/promociju srodničkog udomiteljstva.

METODE RADA
– individualno i obiteljsko savjetovanje
– grupno savjetovanje (razmjena iskustava, grupe podrške)
– telefonsko savjetovanje
– edukativne aktivnosti
– organizacija pomoći u učenju
– obilasci Mobilnog tima

Programske aktivnosti:
– telefonsko savjetovanje – utorkom i četvrtkom od 09,00 – 14,00, kontakt broj: 091/ 461 9405
– individualno i obiteljsko savjetovanje – prema dogovoru
– pomoć u učenju – prema dogovoru

Programske aktivnosti su besplatne. Trogodišnji program je financijski podržan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Programske aktivnosti odvijaju se u prostorima Udruge za kreativni socijalni rad, Lopatinečka 17, Vrbani.
Za sva dodatna pitanja obratite nam se na broj 01 55 32 966.