KLUB OČEVA: “(NE)DJELOTVORNO PONAŠANJE U ODGOJU”

Kad posade sjeme kineskog bambusa, vrtlari cijele 4 godine ne mogu vidjeti ništa osim tankog izdanka. Čini se kao da proces sadnje nije uspio. Prava istina je da biljka raste pod zemljom. Njezino veliko i vlaknasto korijenje se pod zemljom širi i jača i množi i prodire duboko u zemlju. I to je biljci jako potrebno, taj vrtlaru „nevidljivi“ rast. Znate li zašto? Zato što biljka u petoj godini naraste 32 metra!!! Mnogo je toga u našem životu slično kineskom bambusu. Ulažemo trud i vrijeme, ideje, snagu, ljubav iznad svega, ali katkad dugo ne vidimo nikakav rezultat i to nas obeshrabri. Međutim, ako budemo strpljivi, dočekat ćemo „petu godinu“ i iznenaditi se.

 

Drugu radionicu projekta “Klub očeva” obilježili smo temom koji su to djelotvorni, a koji nedjelotvorni oblici ponašanja u odgoju. Različita djeca ili isto dijete različite dobi traži različit pristup, što od roditelja zahtijeva stalno usklađivanje s djetetom i njegovim potrebama, čime roditelj stalno radi na povezivanju. Odnosu pridonosi podržavanje, ohrabrivanje, slušanje, poštovanje, prihvaćanje i vjerovanje u dijete. S druge strane, kritiziranje, okrivljavanje, prigovaranje, žaljenje, prijetnje, kažnjavanje i izostanak vjere u dijete šteti njegovu razvoju, a zasigurno ga i (bez obzira na ljubav) udaljava od roditelja.

Važno je istaknuti da roditelji povezani s djecom imaju veći odgojni utjecaj, jer im djeca više vjeruju i spremnija su prihvatiti njihove utjecaje. S druge strane, ako se dijete osjeća nepovezano s roditeljem, manje vjeruje u njega, a odgojne utjecaje će teže prihvaćati.

U skladu s tim, postoje i četiri odgojna stila roditeljstva. To su: autoritarni, nezainteresiran (zanemarujući), popustljiv i autoritativni odgojni stil. Međusobno se razlikuju po zastupljenosti kontrole, odnosno topline odnosa.

Autoritarni odgojni stil naziva se još i krutim i strogim odgojnim stilom, a podrazumijeva odgojni stil u kojem roditelji postavljaju velika očekivanja i zahtjeve pred dijete provodeći strogi nadzor i kontrolu pri čemu ne pružaju dovoljno topline i podrške. Roditelji su usmjereni na postavljanje granica i pravila, a skloni su kažnjavanju u situacijama kada se isto ne poštuje ili se prekrši. Glavni odgojni cilj je učenje samokontrole i poslušnosti djeteta autoritetu, a odnos roditelj-dijete temelji se na odnosu nadređenosti i podređenosti. Takva su djeca često nesigurna, povučena, ali mogu biti i agresivna, niskog praga tolerancije na frustraciju.

Nezainteresiran, odnosno zanemarujući odgojni stil podrazumijeva slabu kontrolu uz emocionalnu hladnoću roditelja. Roditelji postavljaju male zahtjeve, nemaju kontrolu nad djetetovim ponašanjem, djetetu ne postavljaju granice. Emocionalno su hladni, nezainteresirani za djetetove aktivnosti, zaokupljeni su sami sobom. Rijetko iskazuju roditeljsku ljubav.

Popustljiv odgojni stil podrazumijeva emocionalnu toplinu, ali slabu kontrolu. Takvi roditelji su pretjerano emocionalno osjetljivi, pružaju veliku ljubav, podršku i emocionalnu toplinu, ali postavljaju male zahtjeve, imaju slabu kontrolu bez postavljanja granica nad djetetovim ponašanjem. Primarno zadovoljavaju sve djetetove zahtjeve i želje.

Autoritativni odgojni stil naziva se još i demokratski i dosljedan. To je stil koji kombinira čvrstu roditeljsku kontrolu i emocionalnu toplinu. Roditelji postavljaju zahtjeve i očekivanja koja su primjerena dobi djeteta, provode nadzor i imaju čvrstu kontrolu nad djetetovim nepoželjnim obrascima ponašanja, uz ljubav, podršku i emocionalnu toplinu. Potiču djetetovu znatiželju, kreativnost, samouvjerenost i nezavisnost emocija. Vode računa o djetetovim osjećajima, potiču ga.

 

Literatura:

  • Bouillet, D., Bićanić, J., Ivančan, A., Novosel Guszak, D., Rovis Brandić, A., Sitar, M.: Socijalnopedagoški mozaik: Razvoj modela potpore učenicima s problemima u ponašanju. Školska knjiga. Zagreb, 2018.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *