Obavijest o početku provedbe projekta “Aktiviraj se i zaposli!” u Gradu Zagrebu

Udruga za kreativni socijalni rad od 03.09.2018. počela je s provedbom projekta „Aktiviraj se i zaposli!“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu natječaja na poziv „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ u iznosu od 1.454.615,80 kuna.Partneri u provedbi projekta su nam Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica i Lokalna akcijska grupa UNA – LAG UNA.

Cilj projekta je povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva dugotrajno nezaposlenih osoba i korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu te poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s korisnicima socijalne pomoći.

Kroz projekt ćemo pored 24 korisnika zajamčene minimalne naknade s područja Sisačko-moslavačke županije osposobiti 24 dugotrajno nezaposlene osobe u Gradu Zagrebu (mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci). Navedeno će se ostvariti uključivanjem korisnika u programe osposobljavanja u sektorima turizma i ugostiteljstva te graditeljstva u kojima postoji nedostatak radne snage te uključivanjem korisnika u edukativne programe razvoja vještina potrebnih za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba i učenje stranog jezika.

S korisnicima projekta iz Grada Zagreba planiramo provesti:

 • Verificirane programe osposobljavanja – obrazovanje odraslih u sektorima turizma i ugostiteljstva te graditeljstva (fasader/ka, keramičar/ka – oblagač/ica, konobar/ica i pomoćni/a kuhar/ica), programi obrazovanja uključuju teorijski i praktični dio nastave od sveukupno 160 nastavnih sati po programu obrazovanja;
 • Programe za osnaživanje i razvoj mekih vještina (komunikacijske vještine, vještine traženja i zadržavanja posla, osposobljavanje za vođenje osobnih financija) u trajanju od 54 sata;
 • tečaj stranog jezika za u trajanju od 140 nastavnih sati za grupu od 10 polaznika.

 

Korisnicima su pokriveni troškovi za sudjelovanje u svim aktivnostima projekta; javni prijevoz za vrijeme obrazovanja; pregled kod medicine rada i pregled za sanitarnu knjižicu za obrazovanje u sektoru turizma.

 

Uvjeti za uključivanje u aktivnosti za  sve korisnike projekta su:

 1. završena osnovna škola – dokazuje se svjedodžbom 8. razreda
 2. potvrda liječnika obiteljske medicine o zdravstvenom stanju
 3. Rodni list
 4. Domovnica

 

 • Korisnici projekta su dugotrajno nezaposlene osobe (mladi do 29 godina starosti i stariji od 30 godina nezaposleni dulje od 12 mjeseci) koji su i pripadnici sljedećih  podskupina: pripadnici romske nacionalne manjine; osobe s invaliditetom; beskućnici;
 • liječeni ovisnici o drogama; žrtve obiteljskog nasilja; azilanti; migranti;
 • mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi; mlade osobe po izlasku iz alternativne skrbi.

Dokumenti potrebni za dokazivanje pripadnosti navedenim skupinama i podskupinama nalaze se u prilogu.

 

S programima obrazovanja planiramo započeti polovicom studenog te prijave i informacije oko uključivanja u program mogu se dobiti na telefon 01/5532-966, 091/6050-938 ili na mail uksr@uksr.hr.

 

 

Prilog

 

 

Dokumenti potrebni za dokazivanje pripadnosti ciljnim skupinama i podskupinama korisnika

Dugotrajno nezaposlene osobe

 1. mladi do 29 godina starosti:
 • potvrda o vođenju u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je vidljiva nezaposlenost duža od 6 mjeseci ili
 • ukoliko nisu u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- izjava osobe da nije redovit učenik ili student te da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao, te da je nezaposlena iznad 6 mjeseci i osobna iskaznica ili
 • ispis iz e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO). Vadi se putem sustava e-građani ili osobno na šalteru Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 1. osobe starije od 30 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci:
 • potvrda o vođenju u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je vidljiva nezaposlenost duža od 12 mjeseci ili
 • ukoliko nisu u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- izjava osobe da nije redovit učenik ili student te da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao, te da je nezaposlena iznad 12 mjeseci i osobna iskaznica ili
 • ispis iz e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO). Vadi se putem sustava e-građani ili osobno na šalteru Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Podskupine:

Osobe romske nacionalne manjine:

 • potvrda o vođenju u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je vidljiva nezaposlenost duža od 6 mjeseci/12mjeseci ili;
 • ukoliko nisu u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- izjava osobe da nije redovit učenik ili student te da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao, te da je nezaposlena iznad 6 mjeseci/12 mjeseci i osobna iskaznica;
 • izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini.

 

Osobe s invaliditetom:

 • potvrda o vođenju u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je vidljiva nezaposlenost duža od 6 mjeseci/12 mjeseci ili;
 • ukoliko osoba nije u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- izjava osobe da nije redovit učenik ili student te da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao, te da je nezaposlena iznad 6 mjeseci/12 mjeseci i osobna iskaznica;
 • nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti oštećenja ili potvrda o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom.

 

Beskućnici:

 • potvrda o vođenju u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je vidljiva nezaposlenost duža od 6 mjeseci/ 12 mjeseci ili;
 • ukoliko osoba nije u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- izjava osobe da nije redovit učenik ili student te da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao, te da je nezaposlena iznad 6 mjeseci/12 mjeseci i osobna iskaznica;
 • Rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćiste odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćiste ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge.

 

Liječeni ovisnici o drogama:

 • potvrda o vođenju u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je vidljiva nezaposlenost duža od 6 mjeseci/12 mjeseci ili;
 • ukoliko osoba nije u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- izjava osobe da nije redovit učenik ili student te da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao, te da je nezaposlena iznad 6 mjeseci /12 mjeseci i osobna iskaznica;
 • izjava/potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama.

 

Žrtve obiteljskog nasilja:

 • potvrda o vođenju u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je vidljiva nezaposlenost duža od 6 mjeseci/12 mjeseci ili;
 • ukoliko osoba nije u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- izjava osobe da nije redovit učenik ili student te da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao, te da je nezaposlena iznad 6 mjeseci/12 mjeseci i osobna iskaznica;
 • izjava iz koje je vidljiv status pripadnosti ciljnoj skupini.

 

Azilanti:

 • potvrda o vođenju u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je vidljiva nezaposlenost duža od 6 mjeseci/12 mjeseci ili;
 • ukoliko osoba nije u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- izjava osobe da nije redovit učenik ili student te da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao, te da je nezaposlena iznad 6 mjeseci/12 mjeseci i osobna iskaznica;
 • odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP.

 

Migranti:

 • potvrda o vođenju u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je vidljiva nezaposlenost duža od 6 mjeseci/12 mjeseci ili;
 • ukoliko osoba nije u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- izjava osobe da nije redovit učenik ili student te da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao, te da je nezaposlena iznad 6 mjeseci/ 12 mjeseci i osobna iskaznica;
 • Odluka o odobrenoj međunarodnoj zaštiti ili Iskaznica stranca pod privremenom zaštitom ili Iskaznica tražitelja međunarodne zaštite ili drugi relevantni dokument kojim se utvrđuje pripadnost ciljnoj skupini (npr. potvrda o odobrenoj međunarodnoj zaštiti ili dozvola boravka).

 

Mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi:

 • potvrda o vođenju u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je vidljiva nezaposlenost duža od 6 mjeseci ili;
 • ukoliko osoba nije u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- izjava osobe da nije redovit učenik ili student te da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao, te da je nezaposlena iznad 6 mjeseci i osobna iskaznica;
 • Uvjerenje centra za socijalnu skrb da je mlada osoba bez odgovarajuće roditeljske skrbi i/ili članovi njegove obitelji u tretmanu centra za socijalnu skrb i da su korisnici prava, usluga, mjera i aktivnosti.

 

Mlade osobe nakon izlaska iz alternativne skrbi:

 • potvrda o vođenju u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je vidljiva nezaposlenost duža od 6 mjeseci ili;
 • ukoliko osoba nije u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- izjava osobe da nije redovit učenik ili student te da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao, te da je nezaposlena iznad 6 mjeseci i osobna iskaznica;
 • Rješenje/Uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji.

 

Nezaposlene osobe korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu:

 • potvrda o vođenju u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je vidljiva nezaposlenost duža od 6 mjeseci/12 mjeseci ili;
 • ukoliko osoba nije u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- izjava osobe da nije redovit učenik ili student te da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao, te da je nezaposlena iznad 6 mjeseci/12 mjeseci i osobna iskaznica;
 • Uvjerenje nadležnog centra za socijalnu skrb da je sudionik u projektnim aktivnostima primatelj zajamčene minimalne naknade u trenutku ulaska u projektne aktivnosti

 

 

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za kreativni socijalni rad.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *