Edukacija o resocijalizaciji zatvorenika u zajednici

U Udruzi za kreativni socijalni rad se u periodu od 07. do 09. ožujka 2017. održala edukacija stručnjaka „Edukacija o resocijalizaciji zatvorenika u zajednici“. Edukacija je održana u sklopu projekta „Na tvojoj strani 0.1“ , financiranog od strane Ministarstva pravosuđa.

Na edukaciji su sudjelovali stručnjaci iz Gradskog društva Crveni križ, Odgojnog zavoda u Turopolju, Kaznionice u Glini, Zatvora u Zagrebu, Kaznionice u Lepoglavi, Kaznionice u Turopolju, Ministarstva pravosuđa- Uprave za kazneno pravo i probaciju, Centra za socijalnu skrb Zagreb, Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška, Probacijskog ureda Zagreb I. i II., Udruge Vida, Centra za civilne inicijative, RCCG Dom Nade.

Obrađene su slijedeće teme:

  • Specifičnosti zatvorenika i poslije penalnog prihvata (doc.dr.sc Anita Jandrević, prof.socijalne pedagogije, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet)
  • Modeli poslije penalnog prihvata u svijetu i primjeri dobre prakse u RH (doc.dr.sc Anita Jandrević, prof.socijalne pedagogije, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet)
  • Korištenje resursa u zajednici za osmišljavanje novih socijalnih usluga (Mirela Despotović, prof.psihologije, Centar za civilne inicijative)
  • Poslije penalni prihvat u Sjevernoj Irskoj i korištenje resursa u zajednici za osmišljavanje novih socijalnih usluga -primjer grada Belfasta (Tim Chapman, Ulster University, Belfast)
  • Rad sa nedobrovoljnim korisnicima (Mirela Despotović, prof.psihologije, Centar za civilne inicijative, Tim Chapman, Ulster University, Belfast)
  • Rad sa žrtvama u sklopu resocijalizacije i postpenalnog tretmana u lokalnoj zajednici (Mirela Despotović, prof.psihologije, Centar za civilne inicijative, Tim Chapman, Ulster University, Belfast)
  • Mogućnosti i perspektive-nove socijalne usluge u zajednici za zatvorenike na poslije penalnom prihvatu (Mirela Despotović, prof.psihologije, Centar za civilne inicijative, Tim Chapman, Ulster University, Belfast).

Hvala svima na aktivnom sudjelovanju.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *