Donacija DM-drogerie markt d.o.o.

Veliko hvala DM-drogerie markt d.o.o. za donaciju i vrijedan doprinos u pokretanju “Urbanog pčelinjaka” na Savskoj Opatovini.

U sklopu inicijative “Jer sve smo to MI”  DM-drogerie markt d.o.o.  prepoznao je  važnost našeg projekta te nam donirao sredstva i opremu za pokretanje Urbanog pčelinjaka, u vrijednosti od 14.177,14 kn.

Projekt ima za cilj uključivanje mladih s poremećajem u ponašanju, bivših ovisnika i bivših zatvorenika u društvo te svijet rada. Korisnicima se pruža edukacija i praktični rad u području pčelarstva. Sudjelovanjem u projektu korisnici stječu praktična znanja i vještine, radno iskustvo te radne navike. Isto tako korisnicima se pruža i psihosocijalna pomoć i podrška. Aktivnosti projekta imaju za cilj socijalno uključivanje te reintegraciju u društvo samih korisnika.
 

 
 
 
 
 

Komentirajte

required

required

optional


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2018 Udruga za kreativni socijalni rad. Sva prava pridržana.