Edukacija „RESTORATIVE ME“

Udruga za kreativni socijalni rad je u razdoblju od 09. – 16. listopada sudjelovala na tečaju o restorativnoj pravdi „RESTORATIVE ME“ u Leuvenu, Belgija. Tečaj je organizirao Europski forum za restorativnu pravdu, a naša udruga je bila partner na ovom projektu. Projekt je proveden u sklopu Erasmus + programa te je financiran od strane Europske unije.

Na tečaju su sudjelovali mladi stručnjaci iz Belgije, Hrvatske, Makedonije, Italije, Latvije, Rumunjske i Španjolske.

Na tečaju su obrađena područja ciljevi, vrijednosti i principi restorativne pravde, upravljanje sukobima, nenasilno rješavanje sukoba, nenasilna komunikacija i medijacija.
Naše dvije djelatnice su sudjelovale na tečaju te su stekle nova znanja i vještina iz područja restorativne pravde i prakse.

U nastavku se nalazi kratki film koji su napravili polaznici.

U nastavku se nalazi sažetak tečaja na engleskom jeziku.

RESTORATIVE ME_Summary report

 
 
 
 
 

Komentirajte

required

required

optional


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2018 Udruga za kreativni socijalni rad. Sva prava pridržana.